Directors, Regie, Režie: Antonín Šilar, Ondřej Cikán
DOP, Kamera, kamera: Šimon Dvořáček
Starring, in den Hauprollen, v hlavních rolích: Jessyca Hauser (Thaïs), Jakub Gottwald (Menandros)
See also, siehe auch, viz též: Team

An experimental, feature-length adventure-movie based on a novel by Ondřej Cikán. A Czech-Austrian co-production.
A kidnapped bride. A distraught hero. Odysseys through surreal worlds. Menandros and Thaïs are freshly married, but the wedding day ends bloodily. Thaïs is abducted by pirates. Searching for her, the bridegroom becomes a bloodthirsty monster, his horse grows wings, a witch promises him to another woman, King Xerxes unmans him, but everything comes to an happy end. Or does it?

Ein experimenteller, abendfüllender Abenteuerfilm nach der Romanvorlage von Ondřej Cikán. Tschechisch-österreichische Koproduktion.
Eine entführte Braut. Ein verzweifelter Held. Irrfahrten durch eine surreale Welt. Thaïs wird während ihrer Hochzeit mit Menandros von Piraten geraubt. Auf der Suche nach ihr verwandelt sich der Bräutigam in ein blutrünstiges Monster, seinem Pferd wachsen Flügel, eine Hexe verspricht ihn einer anderen Frau, König Xerxes lässt ihn entmannen, aber am Ende geht trotzdem alles glücklich aus. Oder doch nicht? 

Experimentální celovečerní dobrodružný film podle románové předlohy Ondřeje Cikána. Česko-rakouská koprodukce
Unesená nevěsta. Zdrcený hrdina. Odyssea surreálním světem. Thaïs je během své svatby s Menandrem unesena piráty. Ve snaze ji vysvobodit se ženich mění v krvelačné monstrum, jeho koni narostou křídla, čarodějnice jej zaslíbí jiné ženě, král Xerxes jej zbaví mužnosti, ale přesto na konci vše dopadne šťastně. Šťastně?


Technical details, technische Details, technické údaje:
Running time: 129 min
Shot on: Canon EOS 5D Mark II, GoPro 2, Sony Z5
Edited on: Avid Media Composer 7
Sound: 5.1 Dolby
Screening ratio: cinemascope
Cinema master: DCP 24 fps

In cinemas, Kinostart, v kinech: 28.4. 2016 (Praha), 2.6. 2016 (Wien)
(c) Die Gruppe