Sonntag, 7. Juni 2015

Next screenings / nächste Vorstellungen / příští projekce
Uppsala / Košice / Tokyo 東京 / Москва / Praha / Hradec Králové


Slottsbiografen, Uppsala
9.10. 2017 18:15 
with O. Cikán and philological discussion

Tabačka, Košice
22.10. 19:00
Slovenská premiéra

Czech Centre, Tokyo
10.11. 2017 18:30
with A. Šilar and Japanese subtitles

!!!!!!!!
Ganzer Film online / celý film je online / whole movie online
Stream / Download

ČESKY / DEUTSCH (grünen Knopf drücken):


ENGLISH subtitles:


(by Hans Wagner)